IZGRADNJA KANALIZACIJE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE V LESIČNEM