REKONSTRUKCIJA CESTE STARI TRG - PILŠTANJ- DRENIK

133.935,03 €
Zakon o financiranju občin
Zaključeno
01.08.2019
16.10.2019