Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2015 do 2019)
  • Predsednica, Andreja REHER, Srebrnik 22, Bistrica ob Sotli
  • Namestnik predsednice, Franci STRMECKI, Podsreda 54, Podsreda
  • Članica, Klavdija RESNIK, Kozje 85, Kozje
  • Namestnica članice, Urška PLEVNIK, Ortnice 6, Buče
  • Članica, Mojca BEZAMOVSKI, Kozje 98a, Kozje
  • Namestnik članice, Miha KUŽNER, Poklek pri Podsredi 22, Podsreda
  • Članica, Verica PRESKAR, Gradišče 18, Podsreda
  • Namestnik članice, Marjan KOCMAN, Lesično 7, Lesično