Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka