Štab Civilne zaščite

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Poveljnik, Ervin PERČIČ, Kozje 143, KOZJE
  • Branko LUGARIČ, Buče 31, BUČE
  • Petra REGVAT, Buče 58a, BUČE
  • Janez OPREŠNIK, Lesično 5c, LESIČNO
  • Andreas ŠVAJGER, Kozje 138, KOZJE
  • Jožef KLADUŠEK, Ješovec 28a, KOZJE
  • Dušan JURGEC, Zagorje 17, LESIČNO