Štab Civilne zaščite

Člani (mandatno obdobje 2023 - 2027)
  • Poveljnik, Ervin PERČIČ, Kozje 143, Kozje
  • Namestnik poveljnika, Boštjan PREŠIČEK, Kozje 122, Kozje
  • Petra REGVAT, Buče 58a, Buče
  • Janez OPREŠNIK, Lesično 5c, Lesično
  • Andreas Alojz ŠVAJGER, Kozje 138, Kozje
  • Sanja LUPŠE, Lesično 11, Lesično
  • Polonca ZAKOŠEK, Pilštanj 22, Lesično
  • Nives BERCKO, Lastnič 27, Buče
  • Stanislav KONEČNIK, Podsreda 39, Podsreda
  • Dejan POGOREVC, Morje 134a, Fram