Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka