Občina Kozje

Kozje 37, 3260 Kozje
Milenca Krajnc
SI17124379
5884004000
SI56 0125 1010 0003 805
BSLJSI2X
SI56 0125 1451 0309 110
SI11 75507-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

03 800 14 00
obcina.kozje@siol.net
Povezava

Predstavitev

1994
89
23
3238
Uradni list RS - podatki na dan 1. 1. 2018
Povezava