Trška lipa na trgu Pilštanj

Naravne znamenitosti
Plištanj, 3260 Kozje