Grobišče padlih v NOB in Grobišče in spomenik padlima komisionarjema

Kulturna dediščina, Spomeniki
Trg Podsreda, 3257 Podsreda