REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE S. JEDERT - KERINOV KRIŽ - OSREDEK

187.680,75 €
Zakon o financiranju občin
Zaključeno
01.08.2019
16.10.2019