CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

141.810,74 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
99.998,52 €
V teku
16.02.2021
22.09.2021

Podatki o financiranju