PREPLASTITEV VOZIŠČA V KOZJEM

628
Direkcija RS za infrastrukturo
90.000,00 €