SANACIJA DRŽAVNE CESTE NA RELACIJI KOZJE - PODSREDA PO SISTEMU HLADNE RECIKLAŽE

652
Direkcija RS za infrastrukturo
1.000.000,00 €
Zaključeno