KROŽNO KRIŽIŠČE KOZJE

714
258.601,88 €
Direkcija RS za infrastrukturo
1.108.042,74 €
V teku