Trško jedro Pilštanj

Stara mestna jedra, Kulturna dediščina
Trško jedro Pilštanj, 3260 Kozje